Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem rozporządzenia 2016/679 Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), nie możemy ingerować w sprzęt komputerowy, na którym są przechowywane wrażliwe dane bez udzielenia nam odpowiedniej zgody.
Jeśli nie posiadają Państwo podpisanej z nami umowy serwisowej, każdorazowo przed skorzystaniem z naszych usług powinni Państwo wypełnić „zgodę na serwis sprzętu informatycznego przechowującego dane osobowe”, podpisać oraz dostarczyć oryginał. Dopiero po otrzymaniu dokumentu możemy przystąpić do udzielania pomocy.

Wzór zgody na serwis sprzętu komputerowego