naglowek parp

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł realizowanego projektu: Przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu Panelu Operatorskiego.

Opis projektu: Przedmiotem proj. jest usługa B+R mająca na celu opracowanie i stworzenie prototypu produktu elektronicznego wspomagającego obsługę i działanie linii produkcyjnych zwanego Panelem Operatorskim (PO). PO to elektroniczny moduł pozwalający na integrację i obsługę funkcji optymalizujących i kontrolujących działanie linii produkcyjnej, począwszy od prostych rozwiązań automatyzujących i liczących, kończąc na zaawansowanych algorytmach realizujących integrację z systemami magazynowo-produkcyjnymi i czujnikami wspomagającymi, w tym czujnikami optoelektronicznymi, wizyjnymi, temperaturowymi i innymi wspomagającymi algorytmy obsługi linii.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowego produktu, posiadającego unikalne cechy. Cel ten zostanie zrealizowany przez opracowanie przez jednostkę naukową prototypu/prototypów urządzenia , które po wdrożeniu i rozpoczęciu produkcji i sprzedaży w przedsiębiorstwie znacząco wpłynie na potencjał rozwojowy naszego przedsiębiorstwa.