Rzeszów 26.01.2018

Informacja o wyniku postępowania numer 1/2018 z dnia 16.01.2018

na realizację proinnowacyjnych usług dla

PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Tadeusza Rejtana 51 A

35-236 Rzeszów

NIP: 8133698392

REGON: 360031823

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego prowadzonego przez PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością al. Tadeusza Rejtana 51 A 35-236 Rzeszów NIP: 8133698392REGON: 360031823 w związku z ubieganiem się przez PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy mającego za zadanie przeprowadzenie usługi zakresie realizacji proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wdrożenia:

• innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie wprowadzenia technologii produkcji urządzenia elektronicznego wspomagającego obsługę i działanie linii produkcyjnych zwanego Panelem Operatorskim

wybrano następującego wykonawcę, który uzyskał najwięcej punktów w toku oceny ofert:

NETRIX GROUP SP Z O O

NIP: 9462589606

Związkowa 26

20-704 Lublin

 

Dokumenty do pobrania:

- Skan pisma - pobierz