Rzeszów 26.01.2018

Informacja o wyniku postępowania numer 1/2018 z dnia 16.01.2018

na realizację proinnowacyjnych usług dla

PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Tadeusza Rejtana 51 A

35-236 Rzeszów

NIP: 8133698392

REGON: 360031823

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego prowadzonego przez PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością al. Tadeusza Rejtana 51 A 35-236 Rzeszów NIP: 8133698392REGON: 360031823 w związku z ubieganiem się przez PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy mającego za zadanie przeprowadzenie usługi zakresie realizacji proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wdrożenia:

• innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie wprowadzenia technologii produkcji urządzenia elektronicznego wspomagającego obsługę i działanie linii produkcyjnych zwanego Panelem Operatorskim

wybrano następującego wykonawcę, który uzyskał najwięcej punktów w toku oceny ofert:

NETRIX GROUP SP Z O O

NIP: 9462589606

Związkowa 26

20-704 Lublin

 

Dokumenty do pobrania:

- Skan pisma - pobierz

info 1 2017

W związku z ubieganiem się przez firmę PSILON o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Załącznik 1: Skan zapytania ofertowego

naglowek parp

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia

działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł realizowanego projektu: Przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu Panelu Operatorskiego.

Opis projektu: Przedmiotem proj. jest usługa B+R mająca na celu opracowanie i stworzenie prototypu produktu elektronicznego wspomagającego obsługę i działanie linii produkcyjnych zwanego Panelem Operatorskim (PO). PO to elektroniczny moduł pozwalający na integrację i obsługę funkcji optymalizujących i kontrolujących działanie linii produkcyjnej, począwszy od prostych rozwiązań automatyzujących i liczących, kończąc na zaawansowanych algorytmach realizujących integrację z systemami magazynowo-produkcyjnymi i czujnikami wspomagającymi, w tym czujnikami optoelektronicznymi, wizyjnymi, temperaturowymi i innymi wspomagającymi algorytmy obsługi linii.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowego produktu, posiadającego unikalne cechy. Cel ten zostanie zrealizowany przez opracowanie przez jednostkę naukową prototypu/prototypów urządzenia , które po wdrożeniu i rozpoczęciu produkcji i sprzedaży w przedsiębiorstwie znacząco wpłynie na potencjał rozwojowy naszego przedsiębiorstwa.