Przedstawiamy skrócony cennik naszych usług.

Czas trwania jednostki
(zaliczenie następuje za każdą rozpoczętą)

Godziny robocze
pn.-pt.

8:00-16:00

Poza godzinami roboczymi
pn.-pt.
16:00-22:00

Dni wolne i święta
oraz pn.-pt.

22:00-8:00

Cena netto jednostki

Podstawowy sprzęt
i oprogramowanie

30 minut

20 minut

15 minut

30,- PLN

Sprzęt specjalizowany

30 minut

15 minut

10 minut

35,- PLN

Aplikacje specjalizowane
(np. Wapro, SQL, Płatnik)

30 minut

15 minut

10 minut

35,- PLN

Zdalna Pomoc ONLINE

20 minut

12 minut

8 minut

25,- PLN